Verduurzaming van de Waterstaatskerk

Normal 38b332ce1657e16763c9d2da08dda01ef1fb9924
04-02-2019 | 18:38

 CultuurPodium Bovensmilde is in 2019 een project gestart  om het monument de Waterstaatskerk te verduurzamen.

CultuurPodium Bovensmilde beheert in naam van Stichting Oude Drentse Kerken het monument aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde. De exploitatiekosten zijn erg hoog. Voor een aanzienlijk deel vloeien die voort uit de verwarming van het gebouw. Met dit project beogen we de energiekosten flink te reduceren. We beogen daarmee een duurzamer monument, lagere verwarmingskosten (en daardoor betere exploitatiekansen) en meer comfort (met name minder tocht).

Het gewenste effect is

  • Lagere energiekosten, in het bijzonder door vermindering van het gasverbruik 
    mede mogelijk door het sneller opwarmen van de kerkruimte.
  • Meer comfort voor gebruikers door vermindering van tocht .