Stichting Present Meppel

van totaal € 500 (1%)
Stichting Present Meppel verbindt het aanbod van groepen vrijwilligers met mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Het gaat hierbij om mensen met gezondheidsproblemen, in armoede en sociaal isolement. Zij werkt hiervoor samen met professionele hulpverleners. De hulp bestaat uit het projectmatig doen van klussen in en om het huis (praktische projecten) of het organiseren van activiteiten met en voor bijvoorbeeld bewoners van zorginstellingen.
Bekijk alle
04-05-2019 | 14:21